Menu

CON/1998/16

  1. Advies inzake de voorwaarden en de wijze van heffing van de belasting ten bate van de Europese Gemeenschappen (CON/1998/16), PB C 190 van 18.6.1998, blz. 8.

      Aanvullende informatie

       
      Voorstel voor een verordening (EG, Euratom, EGKS) van de Raad tot wijziging van Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 260168 tot vaststelling van de voorwaarden en de wijze van heffing van de belasting ten bate van de Europese Gemeenschappen (COM(97) 725 - CNS 98/58)