CON/1998/16

  1. Opinjoni dwar il-kundizzjonijiet u l-proċedura għall-applikazzjoni tat-taxxa għall-benefiċċju tal-Komunitajiet Ewropej (CON/1998/16), ĠU C 190, 18.6.1998, pġ. 8,