CON/1998/16

  1. Vélemény az Európai Közösségek számára fizetendő adó alkalmazásának feltételeiről és eljárásáról (CON/1998/16), HL C 190., 1998.6.18., 8. o,