CON/1998/16

  1. Arvamus Euroopa ühendustele makstava maksu kohaldamise tingimuste ja korra kohta (CON/1998/16), EÜT C 190, 18.6.1998, lk 8,