Menu

CON/1998/16

  1. Stanovisko k podmínkám a postupu uplatňování daně ve prospěch Evropských společenství (CON/1998/16), Úř. věst. C 190, 18. 6. 1998, s. 8,