Menu

CON/1998/15

  1. Udtalelse om brug af statistiske data til fastsættelse af fordelingsnøglen for kapitalindskud i ECB (CON/1998/15), EFT C 190 af 18.6.1998, s. 7.

      Læs mere

       
      Forslag til Rådets afgørelse om brug af statistiske data til fastsættelse af fordelingsnøglen for kapitalindskud i ECB (KOM(97) 725 - CNS 98/57)