Menu

CON/1998/14

  1. Stanovisko ku konzultácii vnútroštátnych orgánov s ECB o návrhoch ustanovení právnych predpisov (CON/1998/14), Ú. v. ES C 190, 18. 6. 1998, s. 6,