Menu

CON/1998/14

  1. Advies betreffende de raadpleging van de ECB door de nationale autoriteiten omtrent ontwerpen van wettelijke bepalingen (CON/1998/14), PB C 190 van 18.6.1998, blz. 6.

      Aanvullende informatie

       
      Voorstel voor een beschikking van de Raad betreffende de raadpleging van de ECB door de nationale autoriteiten over ontwerpen van wettelijke bepalingen (COM(97) 725 – CNS 98/56)