CON/1998/14

  1. Opinjoni dwar il-konsultazzjoni tal-BĊE minn awtoritajiet nazzjonali dwar abbozzi ta’ dispożizzjonijiet leġiżlattivi (CON/1998/14), ĠU C 190, 18.6.1998, pġ. 6,