Menu

CON/1998/14

  1. Nuomonė dėl nacionalinių valdžios institucijų konsultavimosi su ECB dėl teisinių nuostatų projektų (CON/1998/14), OL C 190, 1998 6 18, p. 6,