1997

16/12/1997
Yttrande om eurons införande (CON/1997/24), Tyskland, 16.12.1997.
15/12/1997
Yttrande om stadgan för Oesterreichische Nationalbank och tillhörande lagstiftning (CON/1997/30), Österrike, 15.12.1997.
03/12/1997
Yttrande om clearing och avveckling av värdepappersöverföringar (CON/1997/29), Finland, 3.12.1997.
11/11/1997
Yttrande om insolvens hos deltagare i betalnings- och värdepappersavvecklingssystem (CON/1997/11), Nederländerna, 11.11.1997.
10/11/1997
Yttrande om stadgan för Banco de España (CON/1997/25), Spanien, 10.11.1997.
10/11/1997
Artikel 6.III.4 i Amsterdamfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen, fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna och vissa akter som hör samman med dem EGT C 340, 10.11.1997, s. 68.
10/11/1997
Har upphört att gälla: Protokoll om lokalisering av säten för Europeiska gemenskapernas institutioner och vissa av deras organ och enheter samt för Europol EGT C 340, 10.11.1997, s. 112.
10/11/1997
Amsterdamfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen, fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna och vissa akter som hör samman med dem EGT C 340, 10.11.1997, s. 1.
07/11/1997
Yttrande om Sveriges riksbanks ställning (CON/1997/26), Sverige, 7.11.1997.
29/10/1997
Yttrande om stadgan för Central Bank of Ireland (CON/1997/20), Irland, 29.10.1997.
22/10/1997
Yttrande om fondbörsen (CON/1997/21), Österrike, 22.10.1997.
16/10/1997
Yttrande om fördelningen av indirekt mätta finansförmedlingstjänster inom ramen för det Europeiska systemet för national- och regionalräkenskaper (CON/1997/23), 16.10.1997.Ytterligare information
16/10/1997
Yttrande om minimikvalitetsstandarder avseende det harmoniserade indexet för konsumentpriser (HIKP) (CON/1997/22), 16.10.1997.
07/10/1997
Yttrande om kapitalkrav för värdepappersföretag och kreditinstitut (CON/1997/14), 7.10.1997.Ytterligare information
11/09/1997
Yttrande om konjunkturstatistik (CON/1997/19), 11.9.1997.Ytterligare information
09/09/1997
Yttrande om eurons införande (CON/1997/17), Italien, 9.9.1997.
28/08/1997
Yttrande om stadgan för Bank of Greece (CON/1997/15), Grekland, 28.8.1997.
27/08/1997
Yttrande om Österrikes deltagande i IMF:s nya kreditarrangemang (CON/1997/16), Österrike, 27.8.1997.
15/08/1997
Yttrande om stadgan för Banco de Portugal (CON/1997/18), Portugal, 15.8.1997.
25/07/1997
Yttrande om gemensamma växelkursarrangemang för euron samt ändringar av olika lagar (CON/1997/12), Nederländerna, 25.7.1997.
24/07/1997
Yttrande om valörer och tekniska specifikationer för euromynt (CON/1997/13), 24.7.1997.Ytterligare information
12/07/1997
Yttrande om förfarandet vid alltför stora underskott (CON/1997/9), EGT C 211, 12.7.1997, s. 7.Ytterligare information
10/07/1997
Yttrande om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för tvättning av pengar (CON/1997/4), Belgien, 10.7.1997.
05/07/1997
Yttrande om införandet av euron (CON/1996/13), EGT C 205, 5.7.1997, s. 18.Ytterligare information
17/06/1997
Yttrande om finansiella instrument och clearingsystem för värdepapper (CON/1997/5), Belgien, 17.6.1997.
05/06/1997
Yttrande om tillsyn (CON/1997/7), Nederländerna, 5.6.1997.
04/06/1997
Yttrande om stadgan för De Nederlandsche Bank (CON/1997/8), Nederländerna, 4.6.1997.
30/05/1997
Yttrande om stadgan för Deutsche Bundesbank (CON/1997/10), Tyskland, 30.5.1997.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/04/1997
Yttrande om nettning av värdepappers- och valutatransaktioner (CON/1997/6), Finland, 30.4.1997.
17/03/1997
Yttrande om tillsynen av auktoriserade valutahandlare (CON/1997/3), Grekland, 17.3.1997.
12/02/1997
Yttrande om stadgan för Central Bank of Ireland (CON/1997/2), Irland, 12.2.1997.
07/02/1997
Yttrande om det harmoniserade indexet för konsumentpriser (HIKP) (CON/1997/1), 7.2.1997.
10/01/1997
Yttrande om stadgan för Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/1996/16), Belgien, 10.1.1997.