1997

16/12/1997
Stanovisko k zavedeniu eura (CON/1997/24), Nemecko, 16. 12. 1997.
15/12/1997
Stanovisko k štatútu Oesterreichische Nationalbank a súvisiacim právnym predpisom (CON/1997/30), Rakúsko, 15. 12. 1997.
03/12/1997
Stanovisko k zúčtovaniu a vyrovnaniu prevodov cenných papierov (CON/1997/29), Fínsko, 3. 12. 1997.
11/11/1997
Stanovisko k platobnej neschopnosti účastníkov platobných systémov a systémov vyrovnania obchodov s cennými papiermi (CON/1997/11), Holandsko, 11. 11. 1997.
10/11/1997
Stanovisko k štatútu Banco de España (CON/1997/25), Španielsko, 10. 11. 1997.
07/11/1997
Stanovisko k postaveniu Sveriges Riksbank (CON/1997/26), Švédsko, 7. 11. 1997.
29/10/1997
Stanovisko k štatútu Central Bank of Ireland (CON/1997/20), Írsko, 29. 10. 1997.
22/10/1997
Stanovisko k burze cenných papierov (CON/1997/21), Rakúsko, 22. 10. 1997.
16/10/1997
Stanovisko k alokácii nepriamo meraných služieb finančného sprostredkovania v rámci Európskeho systému národných a regionálnych účtov (CON/1997/23), 16. 10. 1997.
16/10/1997
Stanovisko k minimálnym normám pre kvalitu váh harmonizovaných indexov spotrebiteľských cien (HICP) (CON/1997/22), 16. 10. 1997.
07/10/1997
Stanovisko ku kapitálovej primeranosti investičných spoločností a úverových inštitúcií (CON/1997/14), 7. 10. 1997.
11/09/1997
Stanovisko ku krátkodobej štatistike (CON/1997/19), 11. 9. 1997.
09/09/1997
Stanovisko k zavedeniu eura (CON/1997/17), Taliansko, 9. 9. 1997.
28/08/1997
Stanovisko k štatútu Bank of Greece (CON/1997/15), Grécko, 28. 8. 1997.
27/08/1997
Stanovisko k účasti Rakúska na novej dohode o poskytnutí úveru MMF (CON/1997/16), Rakúsko, 27. 8. 1997.
15/08/1997
Stanovisko k štatútu Banco de Portugal (CON/1997/18), Portugalsko, 15. 8. 1997.
25/07/1997
Stanovisko k spoločným dojednaniam o výmennom kurze eura a k zmenám a doplneniam rôznych zákonov (CON/1997/12), Holandsko, 25. 7. 1997.
24/07/1997
Stanovisko k nominálnym hodnotám a technickým špecifikáciám euromincí (CON/1997/13), 24. 7. 1997.
12/07/1997
Stanovisko k postupu pri nadmernom schodku (CON/1997/9), Ú. v. ES C 211, 12. 7. 1997, s. 7.
10/07/1997
Stanovisko k predchádzaniu využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí (CON/1997/4), Belgicko, 10. 7. 1997.
05/07/1997
Stanovisko k zavedeniu eura (CON/1996/13), Ú. v. ES C 205, 5. 7. 1997, s. 18.
17/06/1997
Stanovisko k finančným nástrojom a systémom zúčtovania obchodov s cennými papiermi (CON/1997/5), Belgicko, 17. 6. 1997.
05/06/1997
Stanovisko k dohľadu (CON/1997/7), Holandsko, 5. 6. 1997.
04/06/1997
Stanovisko k štatútu De Nederlandsche Bank (CON/1997/8), Holandsko, 4. 6. 1997.
30/05/1997
Stanovisko k štatútu Deutsche Bundesbank (CON/1997/10), Nemecko, 30. 5. 1997.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/04/1997
Stanovisko k vzájomnému započítaniu (nettingu) pri transakciách s cennými papiermi a devízových transakciách (CON/1997/6), Fínsko, 30. 4. 1997.
17/03/1997
Stanovisko k dohľadu nad subjektami oprávnenými obchodovať s cudzou menou (CON/1997/3), Grécko, 17. 3. 1997.
12/02/1997
Stanovisko k štatútu Central Bank of Ireland (CON/1997/2), Írsko, 12. 2. 1997.
07/02/1997
Stanovisko k harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien (HICP) (CON/1997/1), 7. 2. 1997.
10/01/1997
Stanovisko k štatútu Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/1996/16), Belgicko, 10. 1. 1997.