1997

16/12/1997
Advies betreffende de invoering van de euro (CON/1997/24), Duitsland, 16.12.1997.
15/12/1997
Advies betreffende de statuten van de Oesterreichische Nationalbank en samenhangende wetgeving (CON/1997/30), Oostenrijk, 15.12.1997.
03/12/1997
Advies betreffende de verrekening en afwikkeling van effectenoverdrachten (CON/1997/29), Finland, 3.12.1997.
11/11/1997
Advies betreffende de insolventie van deelnemers in betalings- en effectenafwikkelingssystemen (CON/1997/11), Nederland, 11.11.1997.Aanvullende informatie
10/11/1997
Advies betreffende de statuten van de Banco de España (CON/1997/25), Spanje, 10.11.1997.
10/11/1997
Artikel 6(III)(4) van het Verdrag van Amsterdam houdende wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie, de verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en sommige bijbehorende akten PB C 340 van 10.11.1997, blz. 68.
10/11/1997
Niet langer van kracht zijn: Protocol betreffende de plaats van de zetels van de instellingen van bepaalde organen en diensten van de Europese Gemeenschappen en van Europol PB C 340 van 10.11.1997, blz. 112.
10/11/1997
Verdrag van Amsterdam houdende wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie, de verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en sommige bijbehorende akten PB C 340 van 10.11.1997, blz. 1.
07/11/1997
Advies betreffende de statuten van Sveriges Riksbank (CON/1997/26), Zweden, 7.11.1997.
29/10/1997
Advies betreffende de statuten van de Central Bank of Ireland (CON/1997/20), Ierland, 29.10.1997.
22/10/1997
Advies betreffende de Beurs (CON/1997/21), Oostenrijk, 22.10.1997.
16/10/1997
Advies betreffende de toedeling van binnen het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen indirect gemeten financiële bemiddelingsdiensten (CON/1997/23), 16.10.1997.Aanvullende informatie
16/10/1997
Advies betreffende de minimumnormen voor de kwaliteit van wegingen van geharmoniseerde indexen van consumptieprijzen (GICP) (CON/1997/22), 16.10.1997.
07/10/1997
Advies betreffende de kapitaaltoereikendheid van beleggingsondernemingen en kredietinstellingen (CON/1997/14), 7.10.1997.Aanvullende informatie
11/09/1997
Advies betreffende de kortetermijnstatistieken (CON/1997/19), 11.9.1997.Aanvullende informatie
09/09/1997
Advies betreffende de invoering van de euro (CON/1997/17), Italië, 9.9.1997.
28/08/1997
Advies betreffende de statuten van de Bank of Greece (CON/1997/15), Griekenland, 28.8.1997.
27/08/1997
Advies betreffende de deelname van Oostenrijk in de nieuwe leningsovereenkomst van het IMF (CON/1997/16), Oostenrijk, 27.8.1997.
15/08/1997
Advies betreffende de statuten van de Banco de Portugal (CON/1997/18), Portugal, 15.8.1997.
25/07/1997
Advies betreffende gemeenschappelijke wisselkoersregelingen voor de euro, en wijzigingen van verschillende wetten (CON/1997/12), Nederland, 25.7.1997.Aanvullende informatie
24/07/1997
Advies betreffende denominaties en technische specificaties van euromuntstukken (CON/1997/13), 24.7.1997.Aanvullende informatie
12/07/1997
Advies betreffende de procedure bij buitensporige tekorten (CON/1997/9), PB C 211 van 12.7.1997, blz. 7.Aanvullende informatie
10/07/1997
Advies betreffende de verhindering van gebruik van het financiële systeem voor witwasdoeleinden (CON/1997/4), België, 10.7.1997.Aanvullende informatie
05/07/1997
Advies betreffende de invoering van de euro (CON/1996/13), PB C 205 van 5.7.1997, blz. 18.Aanvullende informatie
17/06/1997
Advies betreffende financiële instrumenten en effectenafrekeningssystemen (CON/1997/5), België, 17.6.1997.Aanvullende informatie
05/06/1997
Advies betreffende bedrijfseconomisch toezicht (CON/1997/7), Nederland, 5.6.1997.Aanvullende informatie
04/06/1997
Advies betreffende de statuten van De Nederlandsche Bank (CON/1997/8), Nederland, 4.6.1997.Aanvullende informatie
30/05/1997
Advies betreffende de statuten van de Deutsche Bundesbank (CON/1997/10), Duitsland, 30.5.1997.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/04/1997
Advies betreffende de saldering van effecten- en deviezentransacties (CON/1997/6), Finland, 30.4.1997.
17/03/1997
Advies betreffende het toezicht op erkende valutahandelaren (CON/1997/3), Griekenland, 17.3.1997.
12/02/1997
Advies betreffende de statuten van de Central Bank of Ireland (CON/1997/2), Ierland, 12.2.1997.
07/02/1997
Advies betreffende geharmoniseerde indexen van consumptieprijzen (GICP) (CON/1997/1), 7.2.1997.
10/01/1997
Advies betreffende de statuten van de Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/1996/16), België, 10.1.1997.Aanvullende informatie