1997

16/12/1997
Atzinums par euro ieviešanu (CON/1997/24), Vācija, 16.12.1997
15/12/1997
Atzinums par Oesterreichische Nationalbank statūtiem un ar tiem saistītajiem tiesību aktiem (CON/1997/30), Austrija, 15.12.1997
03/12/1997
Atzinums par vērtspapīru pārvedumu norēķiniem un mijieskaitu (CON/1997/29), Somija, 3.12.1997
11/11/1997
Atzinums par maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmu dalībnieku maksātnespēju (CON/1997/11), Nīderlande, 11.11.1997
10/11/1997
Atzinums par Banco de España statūtiem (CON/1997/25), Spānija, 10.11.1997
07/11/1997
Atzinums par Sveriges Riksbank statusu (CON/1997/26), Zviedrija, 7.11.1997
29/10/1997
Atzinums par Central Bank of Ireland statūtiem (CON/1997/20), Īrija, 29.10.1997
22/10/1997
Atzinums par biržu (CON/1997/21), Austrija, 22.10.1997
16/10/1997
Atzinums par netieši novērtēto finanšu starpniecības pakalpojumu iedalīšanu Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmā (CON/1997/23), 16.10.1997
16/10/1997
Atzinums par saskaņotā patēriņa cenu indeksa (SPCI) svērumu obligātajiem standartiem (CON/1997/22), 16.10.1997
07/10/1997
Atzinums par ieguldījumu sabiedrību un kredītiestāžu kapitāla pietiekamību (CON/1997/14), 7.10.1997
11/09/1997
Atzinums par īstermiņa statistiku (CON/1997/19), 11.9.1997
09/09/1997
Atzinums par euro ieviešanu (CON/1997/17), Itālija, 9.9.1997
28/08/1997
Atzinums par Bank of Greece statūtiem (CON/1997/15), Grieķija, 28.8.1997
27/08/1997
Atzinums par Austrijas dalību jaunajā SVF aizņēmumu sistēmā (CON/1997/16), Austrija, 27.8.1997
15/08/1997
Atzinums par Banco de Portugal statūtiem (CON/1997/18), Portugāle, 15.8.1997
25/07/1997
Atzinums par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz euro maiņas kursu un par grozījumiem vairākos tiesību aktos (CON/1997/12), Nīderlande, 25.7.1997
24/07/1997
Atzinums par euro monētu nominālvērtībām un tehniskajām specifikācijām (CON/1997/13), 24.7.1997
12/07/1997
Atzinums par pārmērīga budžeta deficīta procedūru (CON/1997/9), OV C 211, 12.7.1997, 7. lpp.
10/07/1997
Atzinums par finanšu sistēmas izmantošanas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas nolūkā novēršanu (CON/1997/4), Beļģija, 10.7.1997
05/07/1997
Atzinums par euro ieviešanu (CON/1996/13), OV C 205, 5.7.1997, 18. lpp.
17/06/1997
Atzinums par finanšu instrumentiem un vērtspapīru mijieskaita sistēmām (CON/1997/5), Beļģija, 17.6.1997
05/06/1997
Atzinums par kredītiestāžu uzraudzību (CON/1997/7), Nīderlande, 5.6.1997
04/06/1997
Atzinums par De Nederlandsche Bank statūtiem (CON/1997/8), Nīderlande, 4.6.1997
30/05/1997
Atzinums par Deutsche Bundesbank statūtiem (CON/1997/10), Vācija, 30.5.1997
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/04/1997
Atzinums par ieskaitu darījumos ar vērtspapīriem un ārvalstu valūtām (CON/1997/6), Somija, 30.4.1997
17/03/1997
Atzinums par ārvalstu valūtas autorizēto dīleru uzraudzību (CON/1997/3), Grieķija, 17.3.1997
12/02/1997
Atzinums par Central Bank of Ireland statūtiem (CON/1997/2), Īrija, 12.2.1997
07/02/1997
Atzinums par saskaņotajiem patēriņa cenu indeksiem (SPCI) (CON/1997/1), 7.2.1997
10/01/1997
Atzinums par Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique statūtiem (CON/1996/16), Beļģija, 10.1.1997