1997

16/12/1997
Udtalelse om indførelsen af euroen (CON/1997/24), Tyskland, 16.12.1997.
15/12/1997
Udtalelse om statutten for Oesterreichische Nationalbank og dermed forbunden lovgivning (CON/1997/30), Østrig, 15.12.1997.
03/12/1997
Udtalelse om clearing og afvikling af værdipapiroverførsler (CON/1997/29), Finland, 3.12.1997.
11/11/1997
Udtalelse om insolvens hos deltagerne i betalings- og værdipapirafviklingssystemer (CON/1997/11), Nederlandene, 11.11.1997.
10/11/1997
Udtalelse om statutten for Banco de España (CON/1997/25), Spanien, 10.11.1997.
10/11/1997
Artikel 6(III)(4) i Amsterdam-traktaten om ændring af traktaten om Den Europæiske Union, traktaterne om oprettelse af De Europæiske Fællesskaber og visse tilknyttede akter EFT C 340 af 10.11.1997, s. 68.
10/11/1997
Ikke længere gældende: Protokol om fastlæggelse af hjemstedet for De Europæiske Fællesskabers institutioner og for visse af Fællesskabernes organer og tjenester samt Europol EFT C 340 af 10.11.1997, s. 112.
10/11/1997
Amsterdam-traktaten om ændring af traktaten om Den Europæiske Union, traktaterne om oprettelse af De Europæiske Fællesskaber og visse tilknyttede akter EFT C 340 af 10.11.1997, s. 1.
07/11/1997
Udtalelse om Sveriges Riksbanks status (CON/1997/26), Sverige, 7.11.1997.
29/10/1997
Udtalelse om statutten for Central Bank of Ireland (CON/1997/20), Irland, 29.10.1997.
22/10/1997
Udtalelse om fondsbørsen (CON/1997/21), Østrig, 22.10.1997.
16/10/1997
Udtalelse om fordelingen af indirekte målte finansielle formidlingstjenester inden for rammerne af det europæiske national- og regionalregnskabssystem (CON/1997/23), 16.10.1997.Læs mere
16/10/1997
Udtalelse om minimumstandarder for kvaliteten af vægtene i det harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) (CON/1997/22), 16.10.1997.
07/10/1997
Udtalelse om kravene til investeringsselskabers og kreditinstitutters kapitalgrundlag (CON/1997/14), 7.10.1997.Læs mere
11/09/1997
Udtalelse om konjunkturstatistik (CON/1997/19), 11.9.1997.Læs mere
09/09/1997
Udtalelse om euroens indførelse (CON/1997/17), Italien, 9.9.1997.
28/08/1997
Udtalelse om statutten for Bank of Greece (CON/1997/15), Grækenland, 28.8.1997.
27/08/1997
Udtalelse om Østrigs deltagelse i den nye IMF-kreditordning (CON/1997/16), Østrig, 27.8.1997.
15/08/1997
Udtalelse om statutten for Banco de Portugal (CON/1997/18), Portugal, 15.8.1997.
25/07/1997
Udtalelse om fælles vekselkursaftaler for euroen samt ændringer til forskellige love (CON/1997/12), Nederlandene, 25.7.1997.
24/07/1997
Udtalelse om denomineringer og tekniske specifikationer for euromønter (CON/1997/13), 24.7.1997.Læs mere
12/07/1997
Udtalelse om proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud (CON/1997/9), EFT C 211 af 12.7.1997, s. 7.Læs mere
10/07/1997
Udtalelse om forebyggelse af brug af det finansielle system til hvidvaskning af penge (CON/1997/4), Belgien, 10.7.1997.
05/07/1997
Udtalelse om indførelsen af euroen (CON/1996/13), EFT C 205 af 5.7.1997, s. 18.Læs mere
17/06/1997
Udtalelse om finansielle instrumenter og værdipapirafviklingssystemer (CON/1997/5), Belgien, 17.6.1997.
05/06/1997
Udtalelse om tilsyn (CON/1997/7), Nederlandene, 5.6.1997.
04/06/1997
Udtalelse om statutten for De Nederlandsche Bank (CON/1997/8), Nederlandene, 4.6.1997.
30/05/1997
Udtalelse om statutten for Deutsche Bundesbank (CON/1997/10), Tyskland, 30.5.1997.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/04/1997
Udtalelse om netting af værdipapirer og valutatransaktioner (CON/1997/6), Finland, 30.4.1997.
17/03/1997
Udtalelse om tilsyn med autoriserede valutahandlere (CON/1997/3), Grækenland, 17.3.1997.
12/02/1997
Udtalelse om statutten for Central Bank of Ireland (CON/1997/2), Irland, 12.2.1997.
07/02/1997
Udtalelse om det harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) (CON/1997/1), 7.2.1997.
10/01/1997
Udtalelse om statutten for Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/1996/16), Belgien, 10.1.1997.