Menu

CON/1997/19

  1. Lausunto lyhyen aikavälin tilastoista (CON/1997/19), 11.9.1997.

      Lisätietoja

       
      Ehdotus neuvoston asetukseksi (EY) lyhyen aikavälin tilastoista (KOM(97) 313) [perustelut saatavissa ainoastaan englannin kielellä]