Menu

CON/1997/9

  1. Yttrande om förfarandet vid alltför stora underskott (CON/1997/9), EGT C 211, 12.7.1997, s. 7.

      Ytterligare information

       
      Ändrat förslag till rådets förordning (EG) om påskyndning och klarläggning av tillämpningen av förfarandet vid alltför stora underskott (KOM(97) 117) [Dokument 6931/2/97 endast tillgängligt på franska, tyska och spanska]