Menu

CON/1997/9

  1. Udtalelse om proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud (CON/1997/9), EFT C 211 af 12.7.1997, s. 7.

      Læs mere

       
      Ændret forslag til Rådets forordning (EF) om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud (KOM(97) 117) [Dokument 6931/2/97 foreligger kun på fransk, tysk og spansk]