CON/1997/23

  1. Lausunto Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmässä välillisesti mitattujen rahoituksenvälityspalvelujen kohdentamisesta (CON/1997/23), 16.10.1997.

      Lisätietoja

       
      Luonnos neuvoston asetukseksi (EY) välillisten rahoituspalveluiden (FISIM) kohdentamisesta Euroopan kansantalouden tilinpidon ja aluetilinpidon järjestelmässä (EKT) (KOM(97)50) [perustelut saatavissa ainoastaan englannin kielellä]