Menu

1996

28/11/1996
Yttrande om förfarandet vid alltför stora underskott (CON/1996/14), 28.11.1996.Ytterligare information
20/11/1996
Yttrande om tilläggssäkerheter (CON/1996/15), Sverige, 20.11.1996.Ytterligare information
10/10/1996
Yttrande om företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) (CON/1996/12), Danmark, 10.10.1996.
24/09/1996
Yttrande om första bankdirektivet samt direktiven om kapitaltäckningsgrad och kapitalkrav (CON/1996/8), 24.9.1996.
24/09/1996
Yttrande om direktivet om kapitaltäckningsgrad (CON/1996/7), 24.9.1996.Ytterligare information
09/09/1996
Yttrande om stadgan för Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/1996/10), Belgien, 9.9.1996.
29/08/1996
Yttrande om det harmoniserade indexet för konsumentpriser (HIKP) (CON/1996/11), 29.8.1996.
17/07/1996
Yttrande om det harmoniserade indexet för konsumentpriser (HIKP) (CON/1996/6), 17.7.1996.
28/05/1996
Yttrande om stadgan för Central Bank of Ireland (CON/1996/4), Irland, 28.5.1996.
13/05/1996
Yttrande om stadgan för Suomen Pankki (CON/1996/5), Finland, 13.5.1996.
12/04/1996
Yttrande om upphävande av statligt stöd till banker och andra kreditinstitut (CON/1996/3), Sverige, 12.4.1996.
15/02/1996
Yttrande om det harmoniserade indexet för konsumentpriser (HIKP) (CON/1996/1), 15.2.1996.
30/01/1996
Yttrande om clearing-och avvecklingstransaktioner (CON/1995/18), Sverige, 30.1.1996.Ytterligare information