1996

28/11/1996
Mnenje v zvezi s postopkom v zvezi s čezmernim primanjkljajem (CON/1996/14), 28. 11. 1996.
20/11/1996
Mnenje v zvezi z zavarovanjem (CON/1996/15), Švedska, 20. 11. 1996.
10/10/1996
Mnenje v zvezi s kolektivnimi naložbenimi podjemi za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) (CON/1996/12), Danska, 10. 10. 1996.
24/09/1996
Mnenje o Prvi bančni direktivi, Direktivi o stopnji solventnosti in Direktivi o kapitalski ustreznosti (CON/1996/8), 24. 9. 1996.
24/09/1996
Mnenje o Direktivi o stopnji solventnosti (CON/1996/7), 24. 9. 1996.
09/09/1996
Mnenje o Statutu centralne banke Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/1996/10), Belgija, 9. 9. 1996.
29/08/1996
Mnenje v zvezi s harmoniziranimi indeksi cen življenjskih potrebščin (HICP) (CON/1996/11), 29. 8. 1996.
17/07/1996
Mnenje v zvezi s harmoniziranimi indeksi cen življenjskih potrebščin (HICP) (CON/1996/6), 17. 7. 1996.
28/05/1996
Mnenje o Statutu centralne banke Central Bank of Ireland (CON/1996/4), Irska, 28. 5. 1996.
13/05/1996
Mnenje o Statutu centralne banke Suomen Pankki (CON/1996/5), Finska, 13. 5. 1996.
12/04/1996
Mnenje v zvezi z ukinitvijo državne podpore za banke in druge kreditne institucije (CON/1996/3), Švedska, 12. 4. 1996.
15/02/1996
Mnenje v zvezi s harmoniziranimi indeksi cen življenjskih potrebščin (HICP) (CON/1996/1), 15. 2. 1996.
30/01/1996
Mnenje v zvezi z operacijami obračuna in poravnave (CON/1995/18), Švedska, 30. 1. 1996.