1996

28/11/1996
Stanovisko k postupu pri nadmernom schodku (CON/1996/14), 28. 11. 1996.
20/11/1996
Stanovisko ku kolaterálu (CON/1996/15), Švédsko, 20. 11. 1996.
10/10/1996
Stanovisko k podnikom kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (CON/1996/12), Dánsko, 10. 10. 1996.
24/09/1996
Stanovisko k prvej smernici o bankovníctve, smernici o ukazovateli kapitálovej primeranosti a smernici o kapitálovej primeranosti (CON/1996/8), 24. 9. 1996.
24/09/1996
Stanovisko k smernici o ukazovateli kapitálovej primeranosti (CON/1996/7), 24. 9. 1996.
09/09/1996
Stanovisko k štatútu Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/1996/10), Belgicko, 9. 9. 1996.
29/08/1996
Stanovisko k harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien (HICP) (CON/1996/11), 29. 8. 1996.
17/07/1996
Stanovisko k harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien (HICP) (CON/1996/6), 17. 7. 1996.
28/05/1996
Stanovisko k štatútu Central Bank of Ireland (CON/1996/4), Írsko, 28. 5. 1996.
13/05/1996
Stanovisko k štatútu Suomen Pankki (CON/1996/5), Fínsko, 13. 5. 1996.
12/04/1996
Stanovisku k ukončeniu poskytovania štátnej podpory bankám a ostatným úverovým inštitúciám (CON/1996/3), Švédsko, 12. 4. 1996.
15/02/1996
Stanovisko k harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien (HICP) (CON/1996/1), 15. 2. 1996.
30/01/1996
Stanovisko k operáciám zúčtovania a vyrovnania (CON/1995/18), Švédsko, 30. 1. 1996.