1996

28/11/1996
Opinia w sprawie procedury nadmiernego deficytu budżetowego (CON/1996/14), 28.11.1996.
20/11/1996
Opinia w sprawie zabezpieczeń finansowych  (CON/1996/15), Szwecja, 20.11.1996.
10/10/1996
Opinia w sprawie towarzystw zbiorowego inwestowania w przenaszalne papiery wartościowe (CON/1996/12), Dania, 10.10.1996.
24/09/1996
Opinia w sprawie Pierwszej Dyrektywy Bankowej, Dyrektywy o Współczynniku Wypłacalności i Dyrektywy o Adekwatności Kapitałowej (CON/1996/8), 24.9.1996.
24/09/1996
Opinia w sprawie Dyrektywy o Współczynniku Wypłacalności (CON/1996/7), 24.9.1996.
09/09/1996
Opinia w sprawie Statutu Nationale Bank van België/ Banque Nationale de Belgique (CON/1996/10), Belgia, 9.9.1996.
29/08/1996
Opinia w sprawie zharmonizowanych wskaźników cen detalicznych (HICP) (CON/1996/11), 29.8.1996.
17/07/1996
Opinia w sprawie zharmonizowanych wskaźników cen detalicznych (HICP) (CON/1996/6), 17.7.1996.
28/05/1996
Opinia w sprawie Statutu Central Bank of Ireland  (CON/1996/4), Irlandia, 28.5.1996.
13/05/1996
Opinia w sprawie Statutu Suomen Pankki (CON/1996/5), Finlandia, 13.5.1996.
12/04/1996
Opinia w sprawie zaprzestania pomocy publicznej dla banków i innych instytucji kredytowych  (CON/1996/3), Szwecja, 12.4.1996.
15/02/1996
Opinia w sprawie zharmonizowanych wskaźników cen detalicznych (HICP) (CON/1996/1), 15.2.1996.
30/01/1996
Opinia w sprawie operacji rozrachunkowych i rozliczeniowych (CON/1995/18), Szwecja, 30.1.1996.