1996

28/11/1996
Γνώμη σχετικά με τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος (CON/1996/14), 28.11.1996.Πρόσθετες πληροφορίες
20/11/1996
Γνώμη σχετικά με την παροχή ασφαλειών (CON/1996/15), Σουηδία, 20.11.1996.
10/10/1996
Γνώμη σχετικά με τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) (CON/1996/12), Δανία, 10.10.1996.
24/09/1996
Γνώμη σχετικά με την πρώτη τραπεζική οδηγία, την οδηγία για το συντελεστή φερεγγυότητας και την οδηγία για την κεφαλαιακή επάρκεια (CON/1996/8), 24.9.1996.
24/09/1996
Γνώμη σχετικά με την οδηγία για το συντελεστή φερεγγυότητας (CON/1996/7), 24.9.1996.Πρόσθετες πληροφορίες
09/09/1996
Γνώμη σχετικά με το καταστατικό της Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/1996/10), Βέλγιο, 9.9.1996.
29/08/1996
Γνώμη σχετικά με τους εναρμονισμένους δείκτες τιμών καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) (CON/1996/11), 29.8.1996.
17/07/1996
Γνώμη σχετικά με τους εναρμονισμένους δείκτες τιμών καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) (CON/1996/6), 17.7.1996.
28/05/1996
Γνώμη σχετικά με το καταστατικό της Central Bank of Ireland (CON/1996/4), Ιρλανδία, 28.5.1996.
13/05/1996
Γνώμη σχετικά με το καταστατικό της Suomen Pankki (CON/1996/5), Φινλανδία, 13.5.1996.
12/04/1996
Γνώμη σχετικά με τη λήξη των κρατικών ενισχύσεων σε τράπεζες και λοιπά πιστωτικά ιδρύματα (CON/1996/3), Σουηδία, 12.4.1996.
15/02/1996
Γνώμη σχετικά με τους εναρμονισμένους δείκτες τιμών καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) (CON/1996/1), 15.2.1996.
30/01/1996
Γνώμη σχετικά με τις πράξεις συμψηφισμού και διακανονισμού (CON/1995/18), Σουηδία, 30.1.1996.