CON/1996/8

Yttrande om första bankdirektivet samt direktiven om kapitaltäckningsgrad och kapitalkrav (CON/1996/8), 24.9.1996,en