CON/1996/8

Opinia w sprawie Pierwszej Dyrektywy Bankowej, Dyrektywy o Współczynniku Wypłacalności i Dyrektywy o Adekwatności Kapitałowej (CON/1996/8), 24.9.1996,en