CON/1996/8

Advies betreffende de Eerste Richtlijn Bankwezen, Richtlijn solvabiliteitsratio en Richtlijn Kapitaaltoereikendheid (CON/1996/8), 24.9.1996,en