CON/1996/8

Atzinums par Pirmo banku direktīvu, Maksātspējas koeficienta direktīvu un Kapitāla pietiekamības direktīvu (CON/1996/8), 24.9.1996,en