CON/1996/8

Nuomonė dėl Pirmosios bankininkystės direktyvos, Mokumo normatyvo direktyvos ir Kapitalo pakankamumo direktyvos (CON/1996/8), 1996 9 24,en