CON/1996/8

  1. Lausunto ensimmäisestä pankkidirektiivistä, vakavaraisuussuhdetta koskevasta direktiivistä ja vakavaraisuutta koskevasta direktiivistä (CON/1996/8), 24.9.1996,