CON/1996/8

  1. Udtalelse om det første bankdirektiv, solvensnøgletalsdirektivet og kapitalgrundlagsdirektivet (CON/1996/8), 24.9.1996,