CON/1996/7

  1. Advies betreffende de richtlijn solvabiliteitsratio (CON/1996/7), 24.9.1996.

      Aanvullende informatie

       
      Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 89/647/EEG van de Raad betreffende een solvabiliteitsratio voor kredietinstellingen (COM(95) 709) [toelichting alleen beschikbaar in het Engels en het Frans]