CON/1996/6

  1. Udtalelse om det harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) (CON/1996/6), 17.7.1996.