1995

18/12/1995
Yttrande om kreditregleringslagen (CON/1995/17), Danmark, 18.12.1995.
11/12/1995
Yttrande om valutalagen (CON/1995/16), Finland, 11.12.1995.
30/11/1995
Yttrande om valutalagen (CON/1995/15), Finland, 30.11.1995.
12/10/1995
Yttrande om förordningen om interventioner på penningmarknaden (CON/1995/13), Frankrike, 12.10.1995.
05/10/1995
Yttrande om monetär finansiering (CON/1995/14), Luxemburg, 5.10.1995.
30/08/1995
Yttrande om ändringar av stadgan för Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/1995/12), Belgien, 30.8.1995.
14/08/1995
Yttrande om betalningsbalansstatistik (CON/1995/6), Belgien, 14.8.1995.
31/07/1995
Yttrande om lagförslag avseende värdepappershandel (CON/1995/9), Danmark, 31.7.1995.
28/07/1995
Yttrande om system för ersättning till investerare (CON/1995/5), 28.7.1995.
27/07/1995
Yttrande om stadgan för Banco de Portugal (CON/1995/11), Portugal, 27.7.1995.
27/07/1995
Yttrande om företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) (CON/1994/8), 27.7.1995.Ytterligare information
21/07/1995
Yttrande om förordningar om finansmarknaderna och insolvens (penningmarknaden) (CON/1995/10), Storbritannien, 21.7.1995.
21/06/1995
Yttrande om europeiska national- och regionalräkenskapssystemet (CON/1995/7), 21.6.1995.
10/05/1995
Yttrande om monetär finansiering (CON/1995/8), Sverige, 10.5.1995.
31/03/1995
Yttrande om det harmoniserade indexet för konsumentpriser (HIKP) (CON/1995/1), 31.3.1995.Ytterligare information
30/03/1995
Yttrande om ett lagförslag avseende investeringsföretag (CON/1995/4), Irland, 30.3.1995.
20/03/1995
Yttrande om gränsöverskridande betalningar (CON/1995/3), 20.3.1995.
10/03/1995
Yttrande om kassakrav (CON/1995/2), Österrike, 10.3.1995.
15/02/1995
Yttrande om gemenskapens verksamhet på statistikområdet (CON/1994/10), 15.2.1995.
17/01/1995
Yttrande om lagen om hypoteksinstitut (CON/1994/12), Storbritannien, 17.1.1995.
16/01/1995
Yttrande om en kommitté för valuta-, finans- och betalningsbalansstatistik (CON/1994/9), 16.1.1995.
16/01/1995
Yttrande om direktivet om kapitaltäckningsgrad (CON/1994/7), 16.1.1995.
03/01/1995
Yttrande om lagförslag avseende fondbörsen (CON/1994/11), Irland, 3.1.1995.