1995

18/12/1995
Stanovisko k zákonu o regulácii úverov (CON/1995/17), Dánsko, 18. 12. 1995.
11/12/1995
Stanovisko k menovému zákonu (CON/1995/16), Fínsko, 11. 12. 1995.
30/11/1995
Stanovisko k devízovému zákonu (CON/1995/15), Fínsko, 30. 11. 1995.
12/10/1995
Stanovisko k právnej úprave intervencií na peňažnom trhu (CON/1995/13), Francúzsko, 12. 10. 1995.
05/10/1995
Stanovisko k menovému financovaniu (CON/1995/14), Luxembursko, 5. 10. 1995.
30/08/1995
Stanovisko k zmenám a doplneniam štatútu Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/1995/12), Belgicko, 30. 8. 1995.
14/08/1995
Stanovisko k štatistike platobnej bilancie (CON/1995/6), Belgicko, 14. 8. 1995.
31/07/1995
Stanovisko k návrhu zákona o obchodovaní s cennými papiermi (CON/1995/9), Dánsko, 31. 7. 1995.
28/07/1995
Stanovisko k systémom náhrad pre investorov (CON/1995/5), 28. 7. 1995.
27/07/1995
Stanovisko k zmenám a doplneniam štatútu Banco de Portugal (CON/1995/11), Portugalsko, 27. 7. 1995.
27/07/1995
Stanovisko k podnikom kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (CON/1994/8), 27. 7. 1995.Dodatočné informácie
21/07/1995
Stanovisko k predpisom o finančných trhoch a platobnej neschopnosti (peňažný trh) (CON/1995/10), Spojené kráľovstvo, 21. 7. 1995.
21/06/1995
Stanovisko k Európskemu systému národných a regionálnych účtov (CON/1995/7), 21. 6. 1995.
10/05/1995
Stanovisko k menovému financovaniu (CON/1995/8), Švédsko, 10. 5. 1995.
31/03/1995
Stanovisko k harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien (HICP) (CON/1995/1), 31. 3. 1995.
30/03/1995
Stanovisko k írskemu návrhu zákona o investičných sprostredkovateľoch (CON/1995/4), Írsko, 30. 3. 1995.
20/03/1995
Stanovisko k cezhraničným prevodom (CON/1995/3), 20. 3. 1995.
10/03/1995
Stanovisko k povinným minimálnym rezervám (CON/1995/2), Rakúsko, 10. 3. 1995.
15/02/1995
Stanovisko k opatreniam spoločenstva v oblasti štatistiky (CON/1994/10), 15. 2. 1995.
17/01/1995
Stanovisko k zákonu o stavebných sporiteľniach (CON/1994/12), Spojené kráľovstvo, 17. 1. 1995.
16/01/1995
Stanovisko k Výboru pre menovú a finančnú štatistiku a štatistiku platobnej bilancie (CON/1994/9), 16. 1. 1995.
16/01/1995
Stanovisko k smernici o ukazovateli kapitálovej primeranosti (CON/1994/7), 16. 1. 1995.
03/01/1995
Stanovisko k návrhu zákona o burze cenných papierov ( (CON/1994/11), Írsko, 3. 1. 1995.