1995

18/12/1995
Opinia w sprawie ustawy o regulacji rynku kredytowego  (CON/1995/17), Dania, 18.12.1995.
11/12/1995
Opinia w sprawie ustawy o walucie (CON/1995/16), Finlandia, 11.12.1995.
30/11/1995
Opinia w sprawie ustawy o obrocie dewizowym  (CON/1995/15), Finlandia, 30.11.1995.
12/10/1995
Opinia w sprawie zarządzenia określającego zasady interwencji na rynku pieniężnym (CON/1995/13), Francja, 12.10.1995.
05/10/1995
Opinia w sprawie finansowania pieniężnego  (CON/1995/14), Luksemburg, 5.10.1995.
30/08/1995
Opinia w sprawie zmiany Statutu Nationale Bank van België/ Banque Nationale de Belgique  (CON/1995/12), Belgia, 30.8.1995.
14/08/1995
Opinia w sprawie statystyki bilansu pieniężnego (CON/1995/6), Belgia, 14.8.1995.  (CON/1995/6), Belgia, 14.8.1995.
31/07/1995
Opinia w sprawie projektu ustawy o obrocie papierami wartościowymi (CON/1995/9), Dania, 31.7.1995.
28/07/1995
Opinia w sprawie systemów ochrony inwestorów indywidualnych (CON/1995/5), 28.7.1995.
27/07/1995
Opinia w sprawie zmiany Statutu Banco de Portugal  (CON/1995/11), Portugalia, 27.7.1995.
27/07/1995
Opinia w sprawie towarzystw zbiorowego inwestowania w przenaszalne papiery wartościowe  (CON/1994/8), 27.7.1995.Dodatkowe informacje
21/07/1995
Opinia w sprawie krajowego rozporządzenia dotyczącego rynków finansowych oraz niewypłacalności (w zakresie rynku pieniężnego) (CON/1995/10), Wielka Brytania, 21.7.1995.
21/06/1995
Opinia w sprawie Europejskiego systemu zintegrowanych rachunków narodowych i regionalnych  (CON/1995/7), 21.6.1995.
10/05/1995
Opinia w sprawie finansowania pieniężnego (CON/1995/8), Szwecja, 10.5.1995. (CON/1995/8), Szwecja, 10.5.1995.
31/03/1995
Opinia w sprawie zharmonizowanych wskaźników cen detalicznych (HICP) (CON/1995/1), 31.3.1995.
30/03/1995
Opinia w sprawie irlandzkiego projektu ustawy o pośrednikach inwestycyjnych (CON/1995/4), Irlandia, 30.3.1995.
20/03/1995
Opinia w sprawie przekazów transgranicznych  (CON/1995/3), 20.3.1995.
10/03/1995
Opinia w sprawie rezerw obowiązkowych (Austria) (CON/1995/2), Austria, 10.3.1995.
15/02/1995
Opinia w sprawie działań Wspólnoty w dziedzinie statystyki (CON/1994/10), 15.2.1995.
17/01/1995
Opinia w sprawie ustawy o towarzystwach budowlanych (CON/1994/12), Wielka Brytania, 17.1.1995.
16/01/1995
Opinia w sprawie Komitetu statystyki pieniężnej i finansowej oraz statystyki bilansu płatniczego (CON/1994/9), 16.1.1995.
16/01/1995
Opinia w sprawie Dyrektywy o Współczynniku Wypłacalności (CON/1994/7), 16.1.1995.
03/01/1995
Opinia w sprawie projektu ustawy o obrocie giełdowym (Irlandia) (CON/1994/11), Irlandia, 3.1.1995.