1995

18/12/1995
Atzinums par Kreditēšanas noteikumu likumu (CON/1995/17), Dānija, 18.12.1995.
11/12/1995
Atzinums par Valūtas likumu (CON/1995/16), Somija, 11.12.1995.
30/11/1995
Atzinums par Ārvalstu valūtu likumu (CON/1995/15), Somija, 30.11.1995.
12/10/1995
Atzinums par Naudas tirgus intervences noteikumiem (CON/1995/13), Francija, 12.10.1995.
05/10/1995
Atzinums par monetāro finansēšanu (CON/1995/14), Luksemburga, 5.10.1995.
30/08/1995
Atzinums par grozījumiem Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique statūtos  (CON/1995/12), Beļģija, 30.8.1995.
14/08/1995
Atzinums par maksājumu bilances statistiku (CON/1995/6), Beļģija, 14.8.1995.
31/07/1995
Atzinums par Vērtspapīru tirdzniecības likumu (CON/1995/9), Dānija, 31.7.1995.
28/07/1995
Atzinums par ieguldītāju kompensācijas sistēmām (CON/1995/5), 28.7.1995.
27/07/1995
Atzinums par grozījumiem Banco de Portugal statūtos  (CON/1995/11), Portugāle, 27.7.1995.
27/07/1995
Atzinums par uzņēmumiem, kas veic kolektīvos ieguldījumus pārvedu vērtspapīros (UCITS) (CON/1994/8), 27.7.1995.Papildus informācija
21/07/1995
Atzinums par Finanšu tirgus un maksātnespējas (Naudas tirgus) noteikumiem (CON/1995/10), Apvienotā Karaliste, 21.7.1995.
21/06/1995
Atzinums par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu (CON/1995/7), 21.6.1995.
10/05/1995
Atzinums par monetāro finansēšanu (CON/1995/8), Zviedrija, 10.5.1995.
31/03/1995
Atzinums par saskaņotajiem patēriņa cenu indeksiem (SPCI) (CON/1995/1), 31.3.1995.
30/03/1995
Atzinums par Īrijas Ieguldījumu starpnieku likumu (CON/1995/4), Īrija, 30.3.1995.
20/03/1995
Atzinums par pārrobežu pārskaitījumiem (CON/1995/3), 20.3.1995.
10/03/1995
Atzinums par obligātajām rezervēm (CON/1995/2), Austrija, 10.3.1995.
15/02/1995
Atzinums par Kopienas rīcību statistikas jomā (CON/1994/10), 15.2.1995.
17/01/1995
Atzinums par Hipotēku kredītiestāžu (Building Societies) likumu (CON/1994/12), Apvienotā Karaliste, 17.1.1995.
16/01/1995
Atzinums par Monetāro, finanšu un maksājumu bilances statistikas komiteju (CON/1994/9), 16.1.1995.
16/01/1995
Atzinums par Maksātspējas koeficienta direktīvu (CON/1994/7), 16.1.1995.
03/01/1995
Atzinums par Biržas likumu (CON/1994/11), Īrija, 3.1.1995.