1995

18/12/1995
Γνώμη σχετικά με το νόμο για τη ρύθμιση των πιστώσεων (CON/1995/17), Δανία, 18.12.1995.
11/12/1995
Γνώμη σχετικά με το νόμο περί νομίσματος (CON/1995/16), Φινλανδία, 11.12.1995.
30/11/1995
Γνώμη σχετικά με το νόμο περί συναλλάγματος (CON/1995/15), Φινλανδία, 30.11.1995.
12/10/1995
Γνώμη σχετικά με τις ρυθμίσεις για τις παρεμβάσεις στις χρηματαγορές (CON/1995/13), Γαλλία, 12.10.1995.
05/10/1995
Γνώμη σχετικά με τη νομισματική χρηματοδότηση (CON/1995/14), Λουξεμβούργο, 5.10.1995.
30/08/1995
Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις του καταστατικού της Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/1995/12), Βέλγιο, 30.8.1995.
14/08/1995
Γνώμη σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία ισοζυγίου πληρωμών (CON/1995/6), Βέλγιο, 14.8.1995.
31/07/1995
Γνώμη σχετικά με νομοσχέδιο για τη διαπραγμάτευση κινητών αξιών (CON/1995/9), Δανία, 31.7.1995.
28/07/1995
Γνώμη σχετικά με τα συστήματα αποζημίωσης επενδυτών (CON/1995/5), 28.7.1995.Πρόσθετες πληροφορίες
27/07/1995
Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις του καταστατικού της Banco de Portugal (CON/1995/11), Πορτογαλία, 27.7.1995.
27/07/1995
Γνώμη σχετικά με τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (CON/1994/8), 27.7.1995.Πρόσθετες πληροφορίες
21/07/1995
Γνώμη σχετικά με τους κανονισμούς για τις χρηματοπιστωτικές αγορές και την αφερεγγυότητα (χρηματαγορά) (CON/1995/10), Ηνωμένο Βασίλειο, 21.7.1995.
21/06/1995
Γνώμη σχετικά με το σύστημα εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών (CON/1995/7), 21.6.1995.
10/05/1995
Γνώμη σχετικά με τη νομισματική χρηματοδότηση (CON/1995/8), Σουηδία, 10.5.1995.
31/03/1995
Γνώμη σχετικά με τους εναρμονισμένους δείκτες τιμών καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) (CON/1995/1), 31.3.1995.Πρόσθετες πληροφορίες
30/03/1995
Γνώμη σχετικά με νομοσχέδιο για τους διαμεσολαβητές επενδύσεων (CON/1995/4), Ιρλανδία, 30.3.1995.
20/03/1995
Γνώμη σχετικά με τις διασυνοριακές μεταφορές πίστωσης (CON/1995/3), 20.3.1995.Πρόσθετες πληροφορίες
10/03/1995
Γνώμη σχετικά με τα υποχρεωτικά ελάχιστα αποθεματικά (CON/1995/2), Αυστρία, 10.3.1995.
15/02/1995
Γνώμη σχετικά με τη δράση της Κοινότητας στον τομέα της στατιστικής (CON/1994/10), 15.2.1995.Πρόσθετες πληροφορίες
17/01/1995
Γνώμη σχετικά με το νόμο περί εταιρειών κτηματικής πίστης (CON/1994/12), Ηνωμένο Βασίλειο, 17.1.1995.
16/01/1995
Γνώμη σχετικά με την επιτροπή στατιστικών για θέματα νομισματικά, χρηματοπιστωτικά και ισοζυγίου πληρωμών (CON/1994/9), 16.1.1995.Πρόσθετες πληροφορίες
16/01/1995
Γνώμη σχετικά με την οδηγία για το συντελεστή φερεγγυότητας (CON/1994/7), 16.1.1995.Πρόσθετες πληροφορίες
03/01/1995
Γνώμη σχετικά με νομοσχέδιο για το χρηματιστήριο αξιών (CON/1994/11), Ιρλανδία, 3.1.1995.