CON/1994/9

  1. Advies inzake het comité monetaire, financiële en betalingsbalansstatistieken (CON/1994/9), 16.1.1995.

      Aanvullende informatie

       
      Ontwerp voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD tot wijziging van Besluit 91/115/EEG van de Raad tot oprichting van een comité voor monetaire, financiële en betalingsbalansstatistiek (COM(94) 452) [toelichting alleen beschikbaar in het Frans]