CON/1994/8

  1. Mnenje o Direktivi o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) (CON/1994/8), 27. 7. 1995.

    Dodatne informacije

       
      Predlog umaknjen dne 17.12.98 (UL C 235, 18.8.99, str. 2)