CON/1994/8

  1. Stanovisko k podnikom kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (CON/1994/8), 27. 7. 1995.

    Dodatočné informácie

       
      Späťvzatie návrhu dňa 17.12.1998 (Ú. v. ES C 235, 18. 8. 1999, s. 2)