Menu

CON/1994/8

  1. Lausunto arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevasta direktiivistä (CON/1994/8), 27.7.1995.

    Lisätietoja

       
      Ehdotuksen peruuttaminen 17.12.1998 (EYVL C 235, 18.8.1999, s.2)