CON/1994/8

 1. Udtalelse om direktivet for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) (CON/1994/8), 27.7.1995.

  Læs mere

    
   Tilbagetrækning af forslaget den 17.12.98 (EFT C 235 af 18.8.99, s. 2)

   Læs mere

    
   Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 85/611/EF om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) (KOM(94) 329) [Begrundelsen for forslaget foreligger kun på fransk]