CON/1995/1

  1. Udtalelse om det harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) (CON/1995/1), 31.3.1995.

      Læs mere

       
      Forslag til Rådets forordning (EF) om harmoniserede forbrugerprisindeks (KOM(94) 674) [Begrundelsen foreligger kun på engelsk]