1994

21/09/1994
Yttrande om stadgan för Bank of Greece (CON/1994/6), Grekland, 21.9.1994.
21/09/1994
Yttrande om kassakrav (CON/1994/5), Portugal, 21.9.1994.
13/09/1994
Yttrande om definitionen av ecun (CON/1994/4), 13.9.1994.
12/04/1994
Yttrande om Storhertigdömet Luxemburgs monetära status (CON/1994/1), Luxemburg, 12.4.1994.
16/03/1994
Yttrande om växlingskontor (CON/1994/2), Nederländerna, 16.3.1994.