1994

21/09/1994
Stanovisko k štatútu Bank of Greece (CON/1994/6), Grécko, 21. 9. 1994.
21/09/1994
Stanovisko k požiadavkám na povinné minimálne rezervy (CON/1994/5), Portugalsko, 21. 9. 1994.
13/09/1994
Stanovisko k definícii ECU (CON/1994/4), 13. 9. 1994.
12/04/1994
Stanovisko k menovému statusu Luxemburského veľkovojvodstva (CON/1994/1), Luxembursko, 12. 4. 1994.
16/03/1994
Stanovisko k zmenárňam (CON/1994/2), Holandsko, 16. 3. 1994.