CON/1994/4

  1. Advies inzake de definitie van de ECU (CON/1994/4), 13.9.1994.

      Aanvullende informatie

       
      Voorstel voor een Verordening (EG) van de Raad betreffende de codificatie van de bestaande communautaire wetgeving inzake de definitie van de ecu na de inwerkingtreding van het Verdrag betreffende de Europese Unie (COM(94) 140) [toelichting alleen beschikbaar in het Frans]