1992

29/07/1992
Har upphört att gälla: Protokoll om Frankrike (den svenska versionen finns inte tillgänglig) EGT C 191, 29.7.1992, s. 90.
29/07/1992
Har upphört att gälla: Protokoll om vissa bestämmelser angående Danmark (den svenska versionen finns inte tillgänglig) EGT C 191, 29.7.1992, s. 89.Ytterligare information
29/07/1992
Har upphört att gälla: Protokoll om vissa bestämmelser angående Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (den svenska versionen finns inte tillgänglig) EGT C 191, 29.7.1992, s. 87.
29/07/1992
Har upphört att gälla: Protokoll om Danmark (den svenska versionen finns inte tillgänglig) EGT C 191, 29.7.1992, s. 86.Ytterligare information
29/07/1992
Har upphört att gälla: Protokoll om konvergenskriterier enligt artikel 121 (f.d. artikel 109j) i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (den svenska versionen finns inte tillgänglig) EGT C 191, 29.7.1992, s. 85.
29/07/1992
Har upphört att gälla: Protokoll om förfarandet vid alltför stora underskott (den svenska versionen finns inte tillgänglig) EGT C 191, 29.7.1992, s. 84.
29/07/1992
Har upphört att gälla: Protokoll om stadgan för Europeiska centralbankssystemet och ECB (den svenska versionen finns inte tillgänglig) EGT C 191, 29.7.1992, s. 68.
29/07/1992
Fördraget om Europeiska unionen (den svenska versionen finns inte tillgänglig) EGT C 191, 29.7.1992, s. 1.