1992

29/07/1992
Ei enää voimassa: Pöytäkirja Ranskasta (suomenkielistä toisintoa ei ole saatavissa) EYVL C 191, 29.7.1992, s. 90.
29/07/1992
Ei enää voimassa: Pöytäkirja eräistä Tanskaa koskevista määräyksistä (suomenkielistä toisintoa ei ole saatavissa) EYVL C 191, 29.7.1992, s. 89.Lisätietoja
29/07/1992
Ei enää voimassa: Pöytäkirja Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneeseen kuningaskuntaan sovellettavista määräyksistä (suomenkielistä toisintoa ei ole saatavissa) EYVL C 191, 29.7.1992, s. 87.
29/07/1992
Ei enää voimassa: Pöytäkirja Tanskasta (suomenkielistä toisintoa ei ole saatavissa) EYVL C 191, 29.7.1992, s. 86.Lisätietoja
29/07/1992
Ei enää voimassa: Pöytäkirja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 121 artiklassa (ent. 109 j artikla) tarkoitetuista lähentymisperusteista (suomenkielistä toisintoa ei ole saatavissa) EYVL C 191, 29.7.1992, s. 85.
29/07/1992
Ei enää voimassa: Pöytäkirja liiallisia alijäämiä koskevasta menettelystä (suomenkielistä toisintoa ei ole saatavissa) EYVL C 191, 29.7.1992, s. 84.
29/07/1992
Ei enää voimassa: Pöytäkirja Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja EKP:n perussäännöstä (suomenkielistä toisintoa ei ole saatavissa) EYVL C 191, 29.7.1992, s. 68.
29/07/1992
Sopimus Euroopan unionista (suomenkielistä toisintoa ei ole saatavissa) EYVL C 191, 29.7.1992, s. 1.