Menu

1992

29/07/1992
Ikke længere gældende: Protokol vedrørende Frankrig EFT C 191 af 29.7.1992, s. 90.
29/07/1992
Ikke længere gældende: Protokol om visse bestemmelser vedrørende Danmark EFT C 191 af 29.7.1992, s. 89.Læs mere
29/07/1992
Ikke længere gældende: Protokol om visse bestemmelser vedrørende Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland EFT C 191 af 29.7.1992, s. 87.
29/07/1992
Ikke længere gældende: Protokol vedrørende Danmark EFT C 191 af 29.7.1992, s. 86.Læs mere
29/07/1992
Ikke længere gældende: Protokol om konvergenskriterierne som nævnt i artikel 109 J i Traktaten om Oprettelse af Det Europæiske Fællesskab EFT C 191 af 29.7.1992, s. 85.
29/07/1992
Ikke længere gældende: Protokol om proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud EFT C 191 af 29.7.1992, s. 84.
29/07/1992
Ikke længere gældende: Protokol om statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og ECB EFT C 191 af 29.7.1992, s. 68.
29/07/1992
Traktat om Den Europæiske Union EFT C 191 af 29.7.1992, s. 1.