1992

29/07/1992
Ikke længere gældende: Protokol vedrørende FrankrigEFT C 191 af 29.7.1992, s. 90
29/07/1992
Ikke længere gældende: Protokol om visse bestemmelser vedrørende DanmarkEFT C 191 af 29.7.1992, s. 89Læs mere
29/07/1992
Ikke længere gældende: Protokol om visse bestemmelser vedrørende Det Forenede Kongerige Storbritannien og NordirlandEFT C 191 af 29.7.1992, s. 87
29/07/1992
Ikke længere gældende: Protokol vedrørende DanmarkEFT C 191 af 29.7.1992, s. 86Læs mere
29/07/1992
Ikke længere gældende: Protokol om konvergenskriterierne som nævnt i artikel 109 J i Traktaten om Oprettelse af Det Europæiske FællesskabEFT C 191 af 29.7.1992, s. 85
29/07/1992
Ikke længere gældende: Protokol om proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskudEFT C 191 af 29.7.1992, s. 84
29/07/1992
Ikke længere gældende: Protokol om statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og ECBEFT C 191 af 29.7.1992, s. 68
29/07/1992
Traktat om Den Europæiske UnionEFT C 191 af 29.7.1992, s. 1